سیستم های بخار ، تهویه مطبوع ، تصفیه آبهای صنعتی

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200A

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200A

قیمت : 38,228,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 B

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 B

قیمت : 38,228,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 C

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 C

قیمت : 28,796,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 D

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 D

قیمت : 28,529,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 E

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 125-200 E

قیمت : 23,300,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250A

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250A

قیمت : 40,479,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250B

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250B

قیمت : 38,039,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250C

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250C

قیمت : 38,039,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250D

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250D

قیمت : 28,340,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250 E

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-250 E

قیمت : 28,340,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 E

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 E

قیمت : 20,836,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 D

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 D

قیمت : 22,723,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 C

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 C

قیمت : 27,952,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 B

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 B

قیمت : 27,952,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 A

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 100-200 A

قیمت : 27,952,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250F

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250F

قیمت : 16,557,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 E

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 E

قیمت : 20,672,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 D

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 D

قیمت : 22,560,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 C

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 C

قیمت : 27,788,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 B

الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپل با فلنچ رایان مدل NF 65-250 B

قیمت : 27,788,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فارس بخاران

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان طالقانی - نرسیده به سه راه طالقانی - کوچه نراقی - پلاک 7 - طبقه 1 - واحد 1
فروشگاه: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان طالقانی - خیابان بهار شمالی - مجتمع تاسیساتی بهار امین - طبقه همکف - پلاک 49- کدپستي 1563613413

موبایل : 09124587923

تلفن : 021-77607758, 021-77503031, 021-77537235, 021-77603536

فکس : 021-77505418

وب سایت : www.farsbokharan.ir


جستجو

 

صفحه Linked In

 https://cdn.dribbble.com/users/1331/screenshots/2741497/linked.gif


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09124587923

تلفن : 021-77607758, 021-77503031, 021-77537235, 021-77603536

فکس : 021-77505418

تلفکس : -

وب سایت : www.farsbokharan.ir