شرکت فارس بخاران

نماینده انحصاری Samyang کره جنوبی در ایران - نماینده رسمی شرکت الکتروپمپ رایان


پمپ سانتریفیوژ فلنچدار کالپدا سری NM4

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/315 S

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/315 S

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/315 BE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/315 BE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/315 AE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/315 AE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/31 A

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/31 A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/31 B

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/31 B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/31 CE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/31 CE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/25 BE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/25 BE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/25 AE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/25 AE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/25 CE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/25 CE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/20 CE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/20 CE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/20 BE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/20 BE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/20 AE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/20 AE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/16 CE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/16 CE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/16 AE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/16 AE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/16 BE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 80/16 BE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/31 CE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/31 CE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/31 BE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/31 BE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/31 AE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/31 AE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/20 BE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/20 BE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/25 AE

پمپ سانتریفوژ کوپل مستقیم فلنچدار کالپدا مدل NM4 65/25 AE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس فارس بخاران

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان طالقانی - نرسیده به سه راه طالقانی - کوچه نراقی - پلاک 7 - طبقه 1 - واحد 1
فروشگاه: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-خیابان طالقانی - خیابان بهار شمالی - مجتمع تاسیساتی بهار امین - طبقه همکف - پلاک 49- کدپستي 1563613413

موبایل : 09124587923

تلفن : 021-77607758, 021-77503031, 021-77537235, 021-77603536

فکس : 021-77505418

وب سایت : www.farsbokharan.ir


پاسخگویی آنلاین از طریق Whatsapp - برروی لوگو کلیک کنید

دسته بندی محصولات

 

جستجو

 

صفحه Linked In

 https://cdn.dribbble.com/users/1331/screenshots/2741497/linked.gif

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09124587923

تلفن : 021-77607758, 021-77503031, 021-77537235, 021-77603536

فکس : 021-77505418

تلفکس : -

وب سایت : www.farsbokharan.ir